ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

Πολύ κοντά και ακριβώς στη μέση: οι εικονικές τρισδιάστατες ξεναγήσεις δίνουν τη δυνατότητα μιας πραγματικά γοητευτικής τρισδιάστατης εμπειρίας. Οι θεατές και επισκέπτες μεταφέρονται άμεσα στους επιθυμητούς χώρους και μπορούν ενεργά να τους αποτυπώσουν – από όλες τις γωνίες, με λεπτομέρεια και στο συνολικό αποτέλεσμα.

Αρχιτεκτονική, Μηχανική και Κατασκευές

Ζωντανό όραμα για χώρους διαβίωσης: Να είστε σε θέση να καταγράψετε κατασκευαστικά έργα διεισδυτικά σε κάθε στάδιο, κοντά και άμεσα, τόσο στην κατασκευή όσο και στην τεχνολογία.