ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

Πολύ κοντά και ακριβώς στη μέση: οι εικονικές τρισδιάστατες ξεναγήσεις δίνουν τη δυνατότητα μιας πραγματικά γοητευτικής τρισδιάστατης εμπειρίας. Οι θεατές και επισκέπτες μεταφέρονται άμεσα στους επιθυμητούς χώρους και μπορούν ενεργά να τους αποτυπώσουν – από όλες τις γωνίες, με λεπτομέρεια και στο συνολικό αποτέλεσμα.

Ιδρύματα

Τα ιδρύματα κερδίζουν βαθμούς από τους επισκέπτες όταν φτιάχνουν εύκολα τα κτίρια και τους εσωτερικούς χώρους τους και δεν δυσκολεύονται να τα φανταστούν και να έχουν πρόσβαση σε αυτά.